BouwCirculair bundelt instrumenten in een routekaart voor gemeenten richting 2030 (mei 2023)

Interview in Vakblad Straatbeeld

 

Over praktisch toepasbare instrumenten.

En het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030.

 

naar artikel

Circulair inademen (mei 2022)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Over inspiratie en motivatie.
En over kennis en ervaringen delen.

naar artikel

Circulaire speelruimte maakt Next Gen klaar voor circulaire samenleving (mei 2022)

Interview in het vakblad BuitenSpelen

 
Het blad BuitenSpelen wilde mij interviewen over circulariteit.
Daar werk ik natuurlijk graag aan mee, want de jeugd heeft de toekomst!

naar artikel

De coalitieakkoorden gaan het verschil maken! (febr 2022)

Artikel in BouwCirculair

 

De coalitieakkoorden bieden nieuwe kansen voor circulariteit. In dit artikel staan – ter inspiratie – tien voorbeeldtekstjes om hier nader inhoud aan te geven.

naar artikel

Ombuigen (febr 2022)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Deze column gaan over verandering en weerstand.
Over kleine stapjes en grote ambities.
En over samenwerken.

naar artikel

Kapstok gezocht: tien hoofdstukken voor Beleid Circulariteit (okt 2021)

Artikel in BouwCirculair

 

Het vastleggen in beleid van (bestuurlijke) ambities op het gebied van circulariteit draagt bij aan de realisatie van deze ambities. Het biedt houvast en richting, onder andere bij concrete projecten. In dit artikel noem ik 10 hoofdstukken waaruit een dergelijk beleid opgebouwd kan zijn.

naar artikel

De Bouwgrondstoffen accountant (juni 2021)

Artikel in BouwCirculair

 

In civiele werken worden veel grondstoffen verplaatst. Overzicht en inzicht zijn daarbij essentieel, ook als het gaat om de milieu-impact. Het instrument Meetlat project helpt daarbij.

naar artikel

Tien circulaire instrumenten (juni 2021)

Artikel in BouwCirculair

 

In dit artikel presenteer ik kort tien praktische instrumenten die je helpen om circulariteit handen en voeten te geven. Handig, overzichtelijk en bruikbaar.

naar artikel

Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte in het teken van verbinding zoeken (maart 2021)

Artikel in Straatbeeld

 
Deze Verbindingsdag kenmerkte zich door positieve energie en goede initiatieven. Ik ben trots dat ik een bijdrage mocht leveren aan de organisatie ervan. Wijnand Beemster (Acquire Publishing) schreef een artikel over dit online evenement.

naar artikel

Bouwcirculair richt proeftuinen in (maart 2021)

Artikel in Land en Water

 

Innovaties met een hoge maatschappelijke waarde, die bijdragen aan meer circulariteit. Daar draait het om in de proeftuinen, het onderzoeksprogramma van BouwCirculair. In dit artikel leest u er meer over.

naar artikel

'Opdrachtgevers mogen slopers meer tijd geven' (februari 2021)

Interview met ‘De Circulaire Bouweconomie’
 

Joost Bijlsma van De Circulaire Bouweconomie interviewde mij over twintig jaar circulair bouwen en slopen. Een mooie gelegenheid – ook voor mijzelf – om terug te kijken en de balans op te maken. En natuurlijk ook om vooruit te kijken!

naar interview

Hoe vol is het glas (februari 2021)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Volgens recent onderzoek is de Circulaire Economie nog ver weg in Nederland. Toch ben ik positief gestemd, door alles wat ik dagelijks zie en ervaar. Lees erover in deze column.

naar column

Handleiding Armaturen en MKI maakt milieu-impact OVL inzichtelijk (nov 2019)

Artikel in het vakblad Straatbeeld 

 

De ‘Handleiding Armaturen & MKI’ is gepubliceerd. In dit artikel vertellen een beheerder openbare verlichting en drie leveranciers over de handleiding en over de inzet van het instrument Milieukostenindicator.

naar artikel

Cementloos beton met geopolymeren (juli 2019)

Artikel in Stadswerk magazine

 

In de betonindustrie zoeken we naar mogelijkheden om CO2-reductie te realiseren. Het vervangen van cement door een alternatief bindmiddel heeft daarbij veel potentie. In dit artikel vertel ik daar meer over.

naar artikel

Innovaties als voedsel voor onze maatschappij (juni 2019)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Opnieuw een column voor het mooie vakblad BouwCirculair. Innovaties worden steeds belangrijker. Maar wat is innovatie eigenlijk? Waarom worden we er zo blij van? En… wat de is Disneymethode?

naar column

Vijf vragen aan Daaf de Kok van BouwCirculair (mei 2019)

Artikel in het blad BuitenBeeld

 

Voor BuitenBeeld, een halfjaarlijkse uitgave van Struyk Verwo Infra, ben ik geïnterviewd over BouwCirculair. Dat is een mooi artikel geworden.

 

naar artikel

Meetbaar circulair (april 2019)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Een verdiepend artikel over het koplopersproject ‘Meetbaar Circulair: Armaturen en MKI’, een project waaraan zowel overheden als bedrijven meedoen. Tevens een vooruitblik op het vervolg in 2019.

naar artikel

BouwCirculair verbreedt in ketens (febr 2019)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Voor dit eerste nummer van 2019 schreef ik opnieuw een column. Over cementloos beton, biobased materialen en jongeren de ruimte geven. Zij zijn immers, veel minder dan wij, belast met het lineaire denken.

naar artikel

Koplopersproject circulair inkopen (dec 2018)

Artikel in het vakblad Straatbeeld

 

Over de eerste resultaten van het koplopersproject ‘Meetbaar Circulair: Armaturen en MKI’, een project waaraan zowel overheden als bedrijven meedoen.

naar artikel

'Circulariteitseisen worden gemeengoed' (september 2018)

Artikel in ledmagazine

 

Dit jaar startte ik het koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI, waarin vier leveranciers van armaturen en zeven overheden samenwerken. Ledmagazine interviewde me over dit project en maakte er een mooi artikel van.

naar artikel

Even dimmen: lichtvervuiling in Nederland (september 2018)

Artikel oneline van OneWorld/PowerSwitch

 

Voor dit artikel (over lichtvervuiling en de mogelijke oplossingen) ben ik geïnterviewd door redacteur/journalist Floyd Driehuijs. Altijd leuk als er gevraagd wordt naar je expertise, zeker bij een onderwerp dat me zo na aan het hart ligt.

naar artikel

Ledlicht onderzocht in kader van sociale veiligheid (juli 2018)

Artikel in Vakblad Stedebouw & Architectuur

 

Opnieuw een artikel over het onderzoek naar de beleving van (sociale) veiligheid. Nu voor een andere doelgroep en in een ander vakblad. Met leuke, getekende illustraties. Geschreven samen met Harm Jan Korthals Altes van Saxion Hogeschool.

download

Alles moet anders? (juni 2018)

Column in Vakblad BouwCirculair

 

Het derde nummer van BouwCirculair! Ik schreef een column in dit vernieuwende vakblad, waar ik mede initiatiefnemer van ben. Over ons primatenbrein. Over onze neiging tot samenwerking en tot imitatie. En vooral over … circulariteit!

download

Openbare verlichting en beleving van veiligheid (juni 2018)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht

 

Samen met Harm Jan Korthals Altes (Saxion Hogeschool) schreef ik dit artikel. Het bevat de belangrijkste resultaten van een onderzoek waar ik nauw bij betrokken was en dat werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

download

Forum | Circulariteit (mei 2018)

Forumgesprek voor het blad Vallei Business

 

Diverse experts gaan het elkaar in gesprek over circulariteit.
Natuurlijk leverde ik hieraan graag een bijdrage!

download

Een thriller? (april '18)

Artikel in Vakblad BouwCirculair

 

In dit artikel ga ik in op de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Hoe kunnen we met elkaar verder komen en gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke doelstellingen? Hoe kunnen we de maatschappelijke opgave verbeteren en versnellen?

Download

Werken aan gezamenlijke toekomst (maart '18)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht

 

Een boeiend symposium over netbeheer van openbare verlichting. Een volle zaal en levendige discussies over actuele thema’s. Aan mij de eer om dagvoorzitter te zijn. En om er vervolgens een artikel over te schrijven.

Download

Beweging in Ketens (okt '17)

Artikel in Vakblad BouwCirculair

 

Het nieuwe vakblad BouwCirculair ziet het levenslicht. Als initiatiefnemer van Netwerk Betonketens en BouwCirculair ben ik apetrots. Samen met collega Martin Damman en Acquire Publishing heb ik er hard aan gewerkt. Een belangrijke stap op weg naar meer circulariteit!

Download

Gasthoofdredacteur thema Circulariteit (sept '17)

Special in Vakblad Ruimte en Licht (# 03 17)

 

Als voorzitter van het Netwerk Maatschappij van brancheorganisatie OVLNL start ik in 2017 een project over circulariteit & openbare verlichting. Collega Beatrijs Oerlemans en ik worden gevraagd als gasthoofdredacteur voor een special over dit onderwerp.
En daarbij hoort natuurlijk een interview.

Download

Innovatief aanbesteden (dec '16)

Artikel in Vakblad Ruimte en Licht (# 04 16)

 

Samen met Johan Jonker van de gemeente Dordrecht schreef ik dit artikel over innovatief aanbesteden. Over nieuwe vraagstukken en risicobeperking. Over de Dordrechtse exercitie en over het belang van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Download

Gasthoofdredacteur EMVI (juni '16)

Special in het Vakblad Ruimte en Licht (# 02 16)

 
EMVI ofwel gunnen op waarde. Een lastig onderwerp. Niet zo sexy als bijvoorbeeld Smart City, maar minstens zo belangrijk. Daarom ben ik blij dat ik de kans krijg om er als gasthoofdredacteur een special over te maken. Zo’n special heeft een vast format en begint standaard met een interview met… de gasthoofdredacteur!

Download

Volwassen (nov '13)

Column in het Tijdschrift Milieu

 

Een boeiend themanummer over Licht, met daarin aandacht voor de schadelijke effecten van kunstlicht, wetenschappelijk onderzoek, wetgeving en beleid. Het is een eer om voor deze mooie uitgave een column te mogen schrijven!

Download

Participatie en openbare verlichting (sept '12)

Artikel in het Vakblad Straatbeeld

 

Burgers brengen hun eigen kennis, ervaringen en ideeën mee. Het gebruik van deze input maakt dat plannen beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de burgers en meer draagvlak hebben. Openbare verlichting vormt hierop geen uitzondering!

Download