Handleiding Participatie en Openbare Verlichting

Er is al veel geschreven over participatie. Wat ontbreekt is een publicatie die duidelijke handvatten geeft aan degenen die er specifiek in het werkveld openbare verlichting concreet mee aan de slag willen. Om deze leemte op te vullen ga ik samen met mijn collega een handleiding maken. Met heldere achtergrondinformatie, handige tips en concrete voorbeelden. Praktisch en makkelijk leesbaar.

 

Streefdatum van publicatie is voorjaar 2020

 

Diverse overheden hebben hun medewerking toegezegd in de vorm van inbreng van kennis en/of cofinanciering. Aanmelden voor dit project is nog steeds mogelijk!

Handleiding Armaturen & MKI

Handleiding over de toepassing van de methodiek Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) in het werkveld Openbare verlichting, toegespitst op armaturen. De Handleiding bevat een duidelijke uitleg, geeft antwoord op veel gestelde vragen, geeft een stappenplan voor overheden en leveranciers en bevat veel achtergrondinformatie.

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, het bedrijf Ecochain Technologies en de deelnemers van het Koplopersproject ‘Meetbaar circulair – armaturen en MKI’

 

Verkrijgbaar:
Gratis via www.circulariteit-openbareverlichting.nl

 

 

Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting

Het eerste boek over circulariteit en openbare verlichting! Klein, maar dapper. Duidelijke informatie, praktisch gerangschikt en uitgelegd in klare taal. Met achtergrondinformatie en concrete tips en voorbeelden. Een schat aan informatie.
Voor iedereen die met circulariteit aan de slag wil in het werkveld OVL.

 

In opdracht van:
Branchevereniging OVLNL (Openbare Verlichting Nederland)

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, en met input de Werkgroep ‘OVL circulair’ en anderen die zich – in en buiten het werkveld openbare verlichting – bezighouden met circulariteit

 

Verkrijgbaar:
Te bestellen bij OVLNL (gratis)

inhoudsopgave

Volwassen worden met autisme

Dit handboek bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat 10 vuistregels over autisme en de overgang naar volwassenheid. Deel 2 gaan over Person Driven Planning toegepast bij jongeren met autisme. Inspirerend om te lezen. En voor mij inspirerend om te mogen maken. Vooral de gesprekken met de jongeren hebben me geraakt.

 

In opdracht van:
Dr. Leo Kannerhuis met subsidie van ZonMw

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, met input van jongeren met autisme, ouders, medewerkers van diverse zorg- en onderwijsinstellingen en andere experts.

 

Verkrijgbaar:
Vindbaar via internet (gratis)

Inhoudsopgave

Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving

In deze publicatie wordt openbare verlichting in een breed kader geplaatst. Daarbij staan twee uitgangspunten centraal: 1) Het laten branden van kunstlicht is niet vanzelfsprekend, er gaat een afweging aan vooraf. 2) Een integrale werkwijze is noodzakelijk, hoe beter de afstemming des te beter het resultaat.
Een inspirerend boek, met veel foto’s (en met veel plezier gemaakt!).

 

In opdracht van:
CROW

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, met input van een werkgroep met daarin landschapsarchitecten, stedebouwers, overheden en andere experts
 

Verkrijgbaar:
Bij CROW (circa 70 euro)

Inhoudsopgave

Handboek licht/donker

Een boek uit 2010, dus al een beetje uit de tijd. Maar ik noem hem toch, omdat het een heuse mijlpaal was. Een boek boordevol informatie. Over ruimtelijke ordening, milieu, de wet milieubeheer en natuurwetgeving. En vooral over de mogelijkheden om de hinder van kunstlicht terug te dringen. En zo de wereld in de nacht weer wat mooier te maken.

 

In opdracht van:
Interprovinciaal Overleg (IPO)

 

Gemaakt met:
Collega Beatrijs Oerlemans, met input van medewerkers van diverse provincies en het ministerie van VROM
 

Verkrijgbaar:
Vindbaar via internet (gratis)

inhoudsopgave