Beleidsplannen

De essentie
Beleidsplannen maken voor gemeenten en provincies. Over openbare verlichting, maar vaak ook overige lichtbronnen in de openbare ruimte (reclameverlichting, sportveldverlichting, etc). Bij voorkeur met aandacht voor donkerte, duurzaamheid en burgerparticipatie.
 

Mijn rol
Overleg/afstemming met intern en extern betrokkenen, vervolgens opstellen van beleid.
 

Looptijd 
Sinds 2000 maak ik reguliere beleidsplannen.
Sinds 2015 maak ik bij voorkeur beeldende (beleids)plannen.

OVL-monitor

De essentie
OVLNL/IGOV startte in 2016 met de landelijke OVL-monitor. Doel is om de stand van zaken wat betreft openbare verlichting in beeld te brengen én nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te volgen. Door dit jaarlijks te doen, ontstaat er een steeds completer beeld van het werkveld openbare verlichting en de verschuivingen die daar plaatsvinden.

 

Mijn rol
Initiator en tevens mede-uitvoerder van het project.

 

Looptijd 
Sinds 2016

Kennisdeling en -ontwikkeling

Andere werkzaamheden op het gebied van (openbare) verlichting en donkerte zijn o.a.:

  • Voorzitter netwerk Maatschappij OVLNL
  • Dagvoorzitter en organisator Kenniscafé’s OVLNL
  • Initiator en voorzitter van diverse regionale kennisplatformen
  • Auteur van diverse boeken en artikel over dit onderwerp
  • Initiator en begeleider van diverse onderzoeken
  • Uitvoerder van het project Veluwe Donker en Stil