Beeldende plannen

De essentie
Samen met mijn collega’s heb ik het beeldend plan ontwikkeld. Een eigentijds format als alternatief voor de traditionele beleidsnota in de vorm van een website.

Er zijn al beeldende plannen gemaakt voor: zonnevelden in het buitengebied, Gemeentelijk Rioleringsplan, donkerte in het kustgebied, openbare verlichting en overige lichtbronnen in de openbare ruimte.

 

Mijn rol
Bedenker en co-creator van het beeldend plan

 

Looptijd 
Sinds 2015

meer over beeldende plannen

Bermen integraal

De essentie
In de berm gebeurt van alles. Er groeien planten en kruipen beestjes. Er staan masten, paaltjes, hekjes, borden en nog veel meer. Er liggen kabels en leidingen. Het is het gebied van verkeerskundigen en weg-ontwerpers, maar ook van ecologen en landschapsarchitecten. Om al deze verschillende aspecten bij elkaar te brengen heb ik, in opdracht van CROW, een digitale kennismodule gemaakt over bermen. Met veel beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden.

 

Mijn rol
Initiator van het project en tevens projectuitvoerder.

 

Looptijd 
2014 / 2015