KlasseWonen

De essentie
De situatie van volwassenen met autisme op de woningmarkt is vaak erg schrijnend. Hun overgevoeligheid voor prikkels maakt hen letterlijk ziek. Woonprojecten waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke noden en ze elkaars begripsvolle buur kunnen zijn, zijn hard nodig.

 

In 2019 zijn de eerste zes KlasseWonen-woningen opgeleverd in Nijmegen. Op dit moment zijn we bezig met de realisatie van een woonproject in Arnhem Schuytgraaf.

 

Mijn rol
Initiator van het project KlasseWonen en één van de vier begeleiders van deze mooie groep mensen met autisme. Het doel is: woonprojecten realiseren én aandacht vragen (lokaal en landelijk) voor de problematiek van deze kwetsbare doelgroep.

 

Looptijd 
Sinds 2014

Voormalig Kinderdorp Neerbosch

De essentie
Op voormalig Kinderdorp Neerbosch zijn diverse zorginstellingen gehuisvest. Door samen te gaan werken, worden de krachten gebundeld. Om de leefbaarheid op het terrein te behouden en vergroten. En om de zorg en onderwijs voor de cliënten optimaal af te stemmen.
 

Mijn rol
Initiator van de oprichting van Stichting Samenwerkingsverband Neerbosch (Zorg), projectleider/begeleider.
 
Looptijd 
Sinds 2010