Meetbaar circulair: armaturen en MKI

De essentie
Het project ‘Meetbaar circulair: armaturen en MKI‘ biedt overheden een instrument om circulariteit mee te nemen in de uitvraag. En dat op een objectief te beoordelen manier. Tevens biedt het producenten en leveranciers van armaturen de kans om zich te onderscheiden van concurrenten. In dit unieke project werken marktpartijen en overheden samen aan een meer circulaire samenleving. In 2019 is een speciale website over dit thema gelanceerd. Ook is de handleiding ‘Openbare verlichting circulair aanbesteden, armaturen en MKI’ gemaakt.

 

Mijn rol
Initiator van het project. Tevens uitvoerder, samen met het bedrijf Ecochain.

 

Looptijd 
Sinds 2018

naar de website over dit project

'Circulariteit en circulair inkopen OVL'

De essentie
De transitie naar een circulaire economie is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Ook voor het werkveld openbare verlichting. Daarom heb ik dit onderwerp (als voorzitter van het netwerk Maatschappij van branchevereniging OVLNL) geagendeerd. Doel is om een beweging op gang te brengen, waar steeds meer (keten)partijen bij aanhaken.

 

Mijn rol
Initiator, tevens uitvoerder van dit OVLNL-project. Activiteiten: organisatie Kenniscafé’s over het thema, gastredacteur Special in vakblad Ruimte en Licht, co-auteur Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting, oprichter en voorzitter werkgroep ‘OVL Circulair’.

 

Looptijd 
Sinds 2017