Beeldend Plan

Samen met mijn collega’s heb ik het beeldend plan ontwikkeld.
Een eigentijds format als alternatief voor de traditionele beleidsnota.
Het is:

  • een website met veel beeldmateriaal en duidelijk taalgebruik
  • herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente of provincie
  • aansprekend voor diverse doelgroepen
  • uitermate geschikt om burgers te informeren en erbij te betrekken

Het beeldend plan won in 2016 de Inspiratie Award van OVLNL.
Het format is ook geschikt voor andere beleidsvelden.

naar website beeldend plan

Publicaties

Soms is een website de juiste vorm, de andere keer een boek.
Of een korte brochure of notitie of …
Gedrukt en – steeds vaker – digitaal.

 

Ik help u graag om de informatie die u wilt overbrengen:
* te verzamelen en bundelen
* te ordenen, zodat er een logische, toegankelijke structuur ontstaat
* in de juiste vorm te gieten, passend bij doel en doelgroep

 

Bel of mail voor meer informatie.

Naar boeken